CZARNOBYL EXPEDITION

Zdjęcia próbne wykonane kamerą zamontowaną na kasku to zapowiedź filmu ze strefy.