REAKTOR 4

Wizyta w bloku 4, Rosocha, Buriakivka, lot śmigłowcem oraz historia radaru pozahoryzontalnego DUGA.